Author Topic: Pravila foruma  (Read 5566 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Djido

  • Member
  • *****
  • Posts: 320
Pravila foruma
« on: November 08, 2007, 10:16:53 PM »
    PRAVILA FORUMA
   Ã…½elimo Vam iskrenu dobrodoÅ¡licu na forum.
Pozivamo Vas da aktivno učestvujete u diskusijama i time doprinesete razvoju foruma.

    Ipak  ovde postoje pravila ponaÅ¡anja koja morate poÅ¡tovati kako bi forum bio fer, korektan i ugodan za sve.
    Prijavljivanjem na Forum Vi se slažete da će te poÅ¡tovati dole navedena pravila.

Registracija i korišćenje Foruma

Učestvovanje na forumu je slobodno i besplatno.

    Prijavljivanjem i učestvovanjem na forumu prihvatate da postoje izvesni rizici za koje administratori foruma ne snose odgovornost:

  - prekida u radu foruma
  - nestanka informacija ili vaÅ¡ih poruka
  - mogućnost da vas neko treći kontaktira ili uznemirava ako otkrijete svoje lične podatke.

    Korišćenje informacija preuzetih sa foruma je isključivo na vlastitu odgovornost. Sadržaj poruke predstavlja lični stav autora poruke.

    Administratori i urednici foruma ne daju nikakve garancije po pitanju tačnosti, autentičnosti, zakonitosti, punovažnosti, kvaliteta, kompletnosti ili aktuelnosti poruka na forumu.

    Administratori foruma ne Å¡tite autorska prava autorima poruka ili tekstova na forumu. Ostavljanjem poruke na forumu, korisnik mora da prihvati činjenicu da tu poruku ili delove poruke može preuzeti bilo ko. 
    Takodje, korisnik daje pravo administratorima foruma da objave ili distribuiraju tu poruku ili delove poruke na bilo koji način, u bilo kojoj formi i na bilo kom mediju, bez obaveze isplate bilo kakve nadoknade.
   
    Administratori foruma ne daju garanciju da će forum raditi bez prekida ili bez tehničkih problema.

Avatari, potpisi i titula

    Najstrože je zabranjena zloupotreba potpisa, avatara ili titule.

   Administratori imaju pravo da zahtevaju od korisnika da promeni avatar ili potpis prema slobodnoj proceni.

Prava korisnika

   Korisnik ima pravo da otvori novu temu ili piÅ¡e u već otvorenoj temi. Kad otvarate novu temu, istu treba postaviti na odgovarajuće mesto. Ako smatraju da tema ne pripada mestu gde je postavljena moderatori i administratori foruma će je premestiti na odgovarajuće mesto.
    Svaki korisnik ima pravo da slobodno iznese svoje miÅ¡ljenje o nekom pitanju, ali pri tome mora da poÅ¡tuje pravila ponaÅ¡anja.
    Prilikom otvaranja tema ili pisanja odgovora, korisnici su dužni da poÅ¡tuju ovaj pravilnik, naročito deo koji se odnosi na način pisanja i zabrane na forumu.
Moderatori i administartori su tu da bi pomogli korisnicima foruma. Svaki korisnik koji ima neki tehnički problem ili pitanje u vezi rada foruma može se obratiti za pomoć privatnom porukom, e-mailom ili javno u forumu Tehnički problemi.
    Ukoliko korisnik smatra da su povreÄ‘ena njegova prava ili da je oÅ¡tećen na bilo koji način postupkom moderatora ili administratora foruma, može, svoj prigovor uputiti korišćenjem privatne poruke ili e-maila.


Način pisanja

   Ne postavljajte teme koje već postoje. Pre otvaranja nove teme pretražite forum i proverite da li je o temi već postoji. Ukoliko tema već postoji, pročitajte sta je već napisano, pa ostavite svoj komentar. Moderatori i administratori imaju pravo da premeste, obriÅ¡u ili spoje temu sa već postojećom ako utvrde da tema istog ili sličnog sadržaja već postoji
Naslove tema birajte tako da što preciznije odgovaraju njenom sadržaju.
   Nemojte ostavljati poruke koje nemaju veze sa temom gde piÅ¡ete. Ako procene da poruke ne odgovaraju naslovu teme moderatori i administratori mogu da obrisu, premeste ili podele suvisne poruke.
    Nije dozvoljeno da se u okviru jedne teme postavljaju pitanja koja nisu vezana za tu temu, ili da se skreće na drugu temu. Ukoliko u nekoj temi želite da nadovežete drugu diskusiju, otvorite novu temu i ostavite link ka njoj.

    Nemojte pisati tekst VELIKIM SLOVIMA. Pisanje velikim slovima smatra se vikanjem. Ako želite da naglasite deo teksta, koristite bold, underline, color, italic...
    Nemojte citirati već citirane poruke. Ukoliko citirate poruku koja već u sebi sadrži citat, obavezno obriÅ¡ite citat iz te poruke.
    Nemojte javno postavljati poruke koje sadrže privatne razgovore ili diskusije. Korisnik koji javno objavi privatnu poruku ili e-mail biće opomenut ili udaljen sa foruma.
    Dijalog na forumu je ZABRANJEN. Razgovor koji se tiče samo članova koji u njemu učestvuju treba voditi privatnim porukama, e-mailom, chatom ili telefonom. Ovakve poruke ili cele diskusije biće obrisane. Korisnici koji često ponavljaju ovakvo ponaÅ¡anje biće opomenuti.
   
   Sadržaj poruke je odgovornost autora poruke. Administratori i urednici neće proveravati da li ste vi autor ili ste tekst kopirali iz nekog drugog izvora. Moralna je obaveza korisnika koji prenosi nečiji tekst da navede autora i izvor. Administratori foruma ne Å¡tite autorska prava ni na koji način.

Zabranjeno je:

1. postavljanje eksplicitnog (scene nasilja, torture, ubistva...) i drugog sadržaja koji bi mogao da uznemiri članove. Takodje, nije dozvoljeno postavljanje linkova ka sajtovaim sa ovakvim sadrzajem.

2. napadati ili vređati bilo koga foruma po nacionalnom, verskom, geografskom, rasnom ili nekom drugom osnovu

3. isticati nacionalnu, versku, geografsku ili rasnu pripadnost, materijalno stanje i slično, kako svoje tako i drugih, ukoliko to tema isključivo ne zahteva i ako se ne kosi sa prethodnim članom

4. postavljanje poruka komercijalne sadržine, kao i bilo kakav oblik reklamiranja. Ako želite da postavite neki mali oglas to možete uraditi u odgovarajućem delu foruma.

5. postavljati poruke koje sadrže lične podatke korisnika foruma ili bilo kojih drugih osoba

6. otkrivati identitet korisnika foruma

7. postavljati javno privatne poruke drugih članova bez dozvole autora te privatne poruke

8. davati svoje korisničko ime i šifru "na korišćenje" nekom drugom. Svako je slobodan da se registruje kao član i može to svoje pravo da iskoristi

11. korišćenje više od jednog korisničkog imena. Ako administratori smatraju da neki korisnik koristi više korisničkih imena, ili ako suspendovan (banovan) korisnik koristi koristi novo korisničko sva dodatna korisnička imena biće suspendovana (banovana).

12. upotreba vulgarnih reči i omalovažavanje drugih članova foruma

13. Nemojte ulaziti u diskusije sa administratorima i moderatorima o gore postavljenim tačkama. Administratori i moderatori imaju ekskluzivno pravo da uređuju forum prema sopstvenom nahođenju i slobodnoj proceni i nisu dužni davati objašnjenja niti pravdati svoje akcije i postupke. Administrator je uvek u pravu

Sankcije

Korisnik koji prekrši pravila ponašanja na forumu može biti opomenut ili suspendovan (banovan) sa foruma.
Opomena može biti putem privatne poruke ili javna.
Privatnom porukom biće opomenut svaki korisnik koji se ne pridržava pravila o načinu pisanja na forumu. Ako korisnik nastavi da ponavlja isti prekršaj i nakon privatne poruke biće javno upozoren.
Javna upozorenja dodeljuju samo Opšti urednici i administratori foruma. Javno upozorenje dobiće korisnik koji krši pravila iz dela Zabrana ovog pravilnika. Javno upozorenje izdaje se u trajanju od 1 do 15 dana u zavisnosti od težine učinjenog prekršaja i toga da li je prekršaj ponovljen ili ne.
Krajnja mera koji mogu primeniti  administratori je suspenzija (ban). Banovan će biti onaj korisnik koji je  javno opomenut i u toku važnosti opomene ponovo prekrÅ¡i neko od pravila za koje sledi nova javna opomena. U slučaju krajnje nedoličnog ponaÅ¡anja korisnik može biti banovan i bez prethodnog upozorenja. Ban može biti na odreÄ‘eno i neodreÄ‘eno vreme, o trajanju bana odlučuju administratori foruma.

Ostale napomene
 
 Administratori foruma zadržavaju pravo i slobodu odlučivanja da:
- izvrše ispravke, adaptacije ili bilo koje druge promene na forumu
- izvrše reorganizaciju informacija na sistemu
- uklone zastarele poruke
- ukinu forum u bilo kom trenutku, privremeno ili stalno
- promene ili ograniče funkcionisanje foruma ili bilo kog njegovog dela
- daju bilo kom članu zvanje VIP, moderatora (urednika) ili opšteg urednika, kao i da ukinu ovo zvanje
- promene ovaj pravilnik bilo kada i iz bilo kog razloga
- u slučaju problema koji nije predviđen ovim pravilnikom, problem reše na način za koji smatraju da je u tom trenutku najbolji
- odstupe od ovog pravilnika ukoliko to trenutna situacija zahteva

Registrovanjem na Forumu prihvatate odredbe ovog Pravilnika. Ako se ne slažete sa Pravilnikom, molimo Vas da napustie Forum, ili jednostavno ne pišete na istom.


Administratori foruma
« Last Edit: November 26, 2007, 02:45:51 AM by Djido »